• Klienci:
  • Warsaw West Gate
  • Orco Property
  • Gadwall
  • Veniti
  • Euro Capital
  • ESS Energy
  • Led Lease

Biegły Rewident Warszawa

Świadczymy usługi m.in. z zakresu

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Przeprowadzamy badania obligatoryjne oraz dobrowolne sprawozdań finansowych.
Dokonujemy przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Doradztwo finansowo księgowe

Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości, podatków i finansów. Udzielamy konsultacji telefonicznych i pisemnych.

Usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdań

Przeprowadzamy badanie planów przekształceń spółek, badanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek, audyty projektów unijnych, wyceny przedsiębiorstw.

 Kancelaria Biegłego Rewidenta

Kancelaria Biegłego Rewidenta

Piotr Habib, Kancelaria Biegłego Rewidenta powstała 28 października 2008 roku.
Kancelaria została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 3406.
Biuro Kancelarii mieści się na ul. Fryderyka Chopina 7/24, 00-559 Warszawa.
Właścicielem Kancelarii jest Piotr Habib, biegły rewident posiadający doświadczenie w pracy zarówno w polskich jak i zagranicznych podmiotach gospodarczych (Sokołów S.A., Grupa Frans Maas, Grupa Skanska).
Kancelaria obsługuje małe, średnie a także duże podmioty gospodarcze, łącznie z międzynarodowymi grupami kapitałowymi.