Biegły rewident Warszawa

Właścicielem Kancelarii jest Piotr Habib, biegły rewident posiadający doświadczenie w pracy zarówno w polskich jak i zagranicznych podmiotach gospodarczych (Sokołów S.A., Grupa Frans Maas, Grupa Skanska).

 

Biegły rewident to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej nadane w trybie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.