Doradztwo finansowo księgowe

Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości, podatków i finansów. Specjalizujemy się głównie w:

  • konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • opracowywaniu polityki rachunkowości,
  • sporządzaniu analiz ekonomiczno-finansowych,
  • sporządzaniu biznesplanów.