Kancelaria biegłego rewidenta

Piotr Habib, Kancelaria Biegłego Rewidenta powstała 28 października 2008 roku.
Kancelaria została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod numerem 3406.
Biuro Kancelarii mieści się na ul. Fryderyka Chopina 7/24, 00-559 Warszawa.
Kancelaria obsługuje małe, średnie a także duże podmioty gospodarcze, łącznie z międzynarodowymi grupami kapitałowymi.

 

Usługi kancelarii:

 • badanie sprawozdań finansowych,
 • przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych
 • sprawozdań finansowych,
 • audyty projektów unijnych,
 • audyty innych środków pomocowych,
 • badanie planów przekształceń spółek,
 • badanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek
 • wycena przedsiębiorstw,
 • doradztwo finansowo-księgowe,
 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Klienci kancelarii:

 • Warsaw West Gate Sp. Z o.o.
 • Orco Apartment Sp. Z o.o.
 • Orco Logistic Sp. Z o.o.
 • Orco Property Sp. z o.o.
 • Gadwall Sp. z o.o.
 • Veniti S.A.
 • Wilga Sp. Z o.o.
 • Euro Capital S.A.
 • ESS Energy S.A.
 • Led Lease S.A.
 • Kowalczyk – Materiały Budowlane Janusz Kowalczyk,
 • Luxima S.A.