Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw – proces polegający na określeniu wartości firmy w jednostkach pieniężnych przy zastosowaniu wybranych metod, które wykorzystują posiadane informacje oraz dane finansowe.

Wycena przedsiębiorstw to złożony proces, który jest w stanie zobrazować rzeczywistą wartość firmy tylko wtedy, gdy zostanie umiejętnie przeprowadzony. Rzetelna analiza podmiotu, a tym samym wytypowanie najważniejszych z jego perspektywy parametrów, takich jak know-how czy kapitał ludzki, umożliwia uzyskanie wartości najlepiej oddającej potencjał rynkowy wycenianej firmy, co może mieć kluczowe znaczenie w procesach takich jak sprzedaż spółki czy fuzja.